Για όποια ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@casinoportocarras.gr


Ολοκλήρωση διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρειών από την θυγατρική μας εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

περισσότερα >

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ


Έκθεση Αποτίμησης της AXON
Ορκωτοί Ελεγκτές για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ
 ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
 

ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ
 ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
 • Εξώφυλλο
 • Περιεχόμενα

 • Σύντομο Ιστορικό - Νομική
   Μορφή Δραστηριότητες
 • Έκθεση Αποτίμησης

 • Παραρτήματα
 • Οικονομικά Στοιχεία

 ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ
 • Εξώφυλλο
 • Περιεχόμενα

 • Σύντομο Ιστορικό - Νομική
   Μορφή Δραστηριότητες
 • Έκθεση Αποτίμησης

 SWAP
 • Εξώφυλλο
 • Έκθεση

 • Συμπληρωματικά Στοιχεία

 
Έκθεση Αποτίμησης της BKR
για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ και ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ
 ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
 

 ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ
 ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
 • Γενικά Στοιχεία
 • Έκθεση Αποτίμησης

 ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING ΑΕΜΕΕΤ
 • Γενικά Στοιχεία
 • Έκθεση Αποτίμησης

 SWAP
 • Έκθεση
  Συμπληρωματικά Στοιχεία